Select Page

Ревија на филмови од 31. Фестивал на непрофесионален филм, Прилеп 18 – 20 април 2002

Ревија на филмови од 31. Фестивал на непрофесионален филм, Прилеп 18 – 20 април 2002

Проекции

Организација: 359 – Мрежа за локални и субалтерни херменевтики и Кино сојуз на Македонија

Културна локација „Место”, Скопје

23.05.2002

(more…)

Баш нѐ боли едни за други

Баш нѐ боли едни за други
Самостојна изложба

Ана Стојковиќ
Текст: Небојша Вилиќ

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје
18.04.2002

 

(more…)

Портретот на младиот уметник во 21 век/ The portrait of the young artist in the twenty-first century

Портретот на младиот уметник во 21 век / The portrait of the young artist in the twenty-first century
Проекција на филм / Film projection
Борјан Зафировски / Borjan Zafirovski

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје / one degree gallery, cultural location “Place”, Skopje
27.02.2002

(more…)