Select Page

Емил Петров и Кристина Милјановска / Emil Petrov and Kristina Miljanovska
Групна изложба / Group exhibition
Центарот за современи уметности, Скопје / CAC Contemporary Art Center, Skopje
2001

 

Текст: Емил Петров и Кристина Милјановска / Text: Emil Petrov and Kristina Miljanovska

Каталог / Catalog
PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)