Select Page

Trajče Dimčevski
Kritički osvrt (samostalna izložba Trajčeta Dimčevskog, Likovni salon DLM, Skopjle)
Autor: Ljubica Damjanoska

Umetnost br.66 str. 108
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Jul – avgust 1979

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)