Select Page

Naso Bećarovski
Osvrt (samostalnа izložbа skulptura, Skopje 1974)

Autor: Slobodanka Parlić Barišić

Umetnost br. 41/42, str. 108 i str. 118 – 119
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Januar – jun 1975

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)