Select Page

Boro Mitrićeski
Osvrt (retrospektivnа izložbа Bore Mitrićeskog, Muzej savremene umetnosti Skopje, 1974)
Autor: Slobodanka Parlić Barišić

Umetnost br. 41/42, str.119
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar – jun 1975

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)