Select Page

Kritičari su izabrali ’72
Osvrt (grupna izložba, Galerija Kulturnog centra, Beograd, 1973)

Autor: Dušan Đokić
>>> Dušan Perčinkov, Boris Petkovski

Umetnost br. 35, str. 45 – 46
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Jul – septembar 1973

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)