Select Page

Jedan vitalistički trenutak Borke Avramove i problem organičke apstrakcije u hrvatskom kiparstvu
Kritika / esej

Autor: Grgo Gamulin

Zivot Umjetnosti br. 39-40, str. 25-34
(Časopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti)

1985

 

Tekst: PDF srb-cro