Select Page

Izložba studenata FLU Skopje
Grupna izložba

Tekst: Nebojša Vilić

Galerija FLU, Beograd
24 – 28.04.1985

 

Učesnici: Sonja Šulović, Novica Arsovski, Dejan Kamenović, Tome Manevski, Jovan Balov, Atanas Atanasoski, Dimče Isailovski, Blagoja Manevski, Jovan Šumkovski, Slavčo Sokolovski, Dragan Vergovski, Miroslav Masin, Marin Kocalev, Marina Mladenović, Bedi Ibrahim

 

Katalog: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)