Select Page

Euro Art – Info 25 (Moscow Exhibition and Performances, part 5 & 6)

Видео проекција

Сорос Центар за современи уметности Скопје

10.12.1997, 19:00 ч.

 

 

Handout
PDF mk/eng