Select Page

Еколошки информатор бр.5

Еколошки информатор бр.5

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Моника Талеска, Ангелко Ангелески, Владимир Караџоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Септември 2008

(more…)

Децата од чајџилницата „Галерија 7“

Децата од чајџилницата „Галерија 7“ (Што се случува со урбаниот дух на македонската метропола)
Напис
Автор: Светлана Поп – Дучева

Неделен весник „Глобус”
05.02.2008, број 42

(more…)

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2006 – 2007

(more…)

Еколошки информатор бр.4

Еколошки информатор бр.4

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Лилјана Кепеска, Илија Велкоски, Гордана Бабиќ Јанеска

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Август 2007

(more…)

Еколошки информатор бр.3

Еколошки информатор бр.3

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Кирил Настески, Ацо Алексоски, Гоце Василевски
Фотографии: Петре Николоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Јуни 2007

(more…)

Еколошки информатор бр.2 

Еколошки информатор бр.2 

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Роза Топузова Каревска, Всја Дамески, Хилда Црнеска
Фотографии: Петре Николоски, Милан Темелкоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Февруари 2007

(more…)

Арт република бр. 8-9

Арт република бр. 8-9
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Јануари – февруари 2007

(more…)

Големото стакло бр. 19–20 / The Large Glass N° 19-20

Големото стакло бр. 19–20 / The Large Glass N° 19-20
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2005 – 2006

(more…)

Арт република бр.7

Арт република бр.7
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје
Август 2006

(more…)

Арт република бр.6

Арт република бр.6
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Април 2006

(more…)