Select Page

Културен живот – Сликарството е процес во траење

Културен живот – Сликарството е процес во траење
Интервју со Илија Пенушлиски објавено во списанието Културен живот бр. 3-4, 1986

Разговарала: Љубица Арсовска

Реобјавено во Културен живот бр. 3 – 4 (60 години постоење, 1956 – 2016), Скопје
Август – ноември 2016

(more…)

Чивилук бр. 50

Чивилук бр. 50

Независно алтернативно списание за урбани мисли

 

Издавач: Арт Еквилибриум

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

Ноември 2013

(more…)

Чивилук бр. 36

Чивилук бр. 36

Независно алтернативно списание за урбани мисли

 

Издавач: Арт Еквилибриум

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

Септември 2012

(more…)

Чивилук бр. 35

Чивилук бр. 35

Независно алтернативно списание за урбани мисли

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

 

Издавач: Арт Еквилибриум

Август 2012

(more…)

Чивилук бр. 32

Чивилук бр. 32

Независно алтернативно списание за урбани мисли

 

Издавач: Арт Еквилибриум

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

Мај 2012

(more…)

Чивилук бр. 31

Чивилук бр. 31

Независно алтернативно списание за урбани мисли

 

Издавач: Арт Еквилибриум

Редакција: МалоОка, Аџамија, Лола Бај, Калински

Април 2012

(more…)

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadzieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2008 – 2009

(more…)