Select Page

Дерек Џерман
Филмски и видео програми на МСУ

Текст: Сајмон Ветни (преземено од Artforum, мај 1994)

 

Кино сала на Музејот на современата уметност, Скопје

11 – 20.01.1995

 

Каталог: PDF mk