Select Page

2 Биенале на македонската архитектура
Групна изложба

Текст: Александар Смилевски

Музеј на современата уметност, Скопје

14.02 – 28.02.1983

 

Каталог (56,3 MB): PDF mk

 

 

>>> Линк до освртот на Радомир Волињец

>>> Линк до освртот на Томо Писевски