Select Page

 „Naivni 70″
Osvrt (Međunarodna izložba naivne umetnosti i Jugoslovenska izložba naivne umetnosti, Umjetnički paviljon i Galerija primitivne umjetnosti Zagreb, 18.8 – 20.9.1970)
Autor: Zvonko Maković

Umetnost br. 24, str. 93 (Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Oktobar, novembar, decembar 1970

 

>>> Vangel Naumovski

 

PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)