Select Page

Тема 1: Интерактивност – нова категорија на ликовното?
Симпозиум

Мелентие Пандиловски, Валентино Димитровски, Бојан Иванов, Еди Берг, Јанош Шугар, Небојша Вилиќ, Иван Џепаровски, Сузана Милевска, Никола Гелевски

 

Сорос Центар за современи уметности – Скопје
18.03.1996

 

Брошура: PDF mk