Select Page

Телесни течности / Bodily Fluids
Самостојна изложба / Solo exhibition
Виолета Чаповска / Violeta Chapovska

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX Gallery, Contemporary Art Center, Skopje
Јуни 1999 / June 1999

 

Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Каталог (од архивата на Вилиќ Небојша) / Catalog: PDF mk/en

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња) / Photo documentation ☟