Select Page

Виолета Чаповска / Violeta Capovska
Cамостојна изложба/ solo exhibition
Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Уметничка галерија Скопје- Даут-пашин амам/ Art Gallery Skopje- Daut Pasin Hamam
Maj 1996 / May 1996

 

Каталог/ Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)