Select Page

Стар простор – Нова линија (Какво општество !?! Надвор од волуменот!)
Групна изложба

Куратор: Билјана П. Исијанин

Галерија Магаза, Битола
01.09.2007

 

Учесници: Аврамовски Ристо, Алтипармак Снежана, Анастасова Сенка, Ангелеска Билјана, Ангелкоски Богоја, Ангелов Методи, Андреска Наташа, Арсовска Мирна, Атанасоски Атанас, Бејтули Кица Невзат, Беќири Нехат, Блажев Иван, Богдановски Матеј, Божиновска Емилија, Бојановски Ведран, Ботев Атанас, Вренцоска Гордана, Грабулоска Софија, Дачев Горан, Десоска Моника, Драгшиќ Ивана, Екимовски Љупчо, Зафировски Борјан, Ивановски Дејан, Иваноска Христина, Јовановски Александар, Јовановски Филип, Камењаров Љубиша, Камиловски Марјан, Костојчиноска Узунчева Марјана, Костуранов Ване, Крстевски Златко, Манева Чупоска Јана, Марковска Ирина, Мехмети Гадњим, Мешкова Љубица, Мише Зоран, Наневски Никола, Николоска Наневска Марија, Ничевски Миле, Ончевска Радмила, Паскали Ирена, Петровски Борис, Петрушевска Александра, Петрушевска Илиана, Прља Нада, Сековски Игор, Сидовски Маријета, Солаковски Димитар, Стојанов Боби, Стојанова Елена, Стојановиќ Нора, Темелковски Игор, Топузовски Тихомир, Тхе Мичо, Узуновски Никола, Цветковски Ладислав, Шемов Борис, Шентевски Кирил

Каталог: PDF mk