Select Page

Робер Каен / Robert Cahen
Авторско претставување и семинар / Gallery Talk and workshop
Филмски и видео програми на МСУ

Текст: Марко Мариа Гацано / Text: Marco Maria Gazzano

Кино сала на Музејот на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
30 – 31.05.1994

 

Каталог: PDF mk