Select Page

Од алтернативна сцена до авторско видео: Видеопродукцијата во Словенија (1992 – 1994)
Филмски и видео програми на МСУ

Текст: Барбара Борчиќ

 

Кино сала на Музејот на современата уметност, Скопје
08.12.1994

 

Каталог: PDF mk