Select Page

Десет бисери на Лазар Личеноски

Две публикаци (репродукции и поштенски картички)

Текст: Викторија Васева Димеска

Музеј на современата уметност, Скопје

Октомври 1998

 

 

Десет бисери на Лазар Личеноски (репродукции): PDF mk

Десет бисери на Лазар Личеноски (поштенски картички): PDF mk