Select Page

Де-програмирање / De-programming
Самостојна изложба / Solo exhibition

Жанета Вангели / Zaneta Vangeli

Галерија Куршумли ан, Центар за современи уметности, Скопје / Gallery Kurshumli An, Contemporary Art Center, Skopje

Октомври, 2006 / October, 2006

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en