Select Page

XII. Биенале на македонската архитектура
Изложби, предавања, публикации, презентации, трибина

Асоцијација на архитектите на Македонија
Музеј на град Скопје, Чифте амам и МНТ, Скопје

19.03 – 04.04.2004

 

Изложби: БИСТА 2004 – Фоаје на МНТ; Изложба на проектот за реконструкција на стариот камен мост во Мостар, Чифте Амам

Предавачи: Митко Хаџи Пуља, Минас Бакалчев, Георги Костадиновски, Михаил Токарев, Борис Чипан, Славко Брезовски

Публикации: „Монографија за архитектот Трајко Димитров“ од М. Токарев и С. Матовски: „Возникнување на сонцето“ од Томислав Премерл

Трибина: „50 Години подоцна“ (медијатор: Тихомир Стојков)

Програма: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)