Select Page

Xerox Art
Самостојна изложба
Венко Цветков

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
09.01.1987

 

Објава за медиуми: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)