Select Page

Vladimir Georgievski
Kritički osvrt (samostalna izložbi, Dom kulture „Veljko Vlahović“, Beograd, 1977)

Autor: Zdravko Vučinić

Umetnost br.55 str. 56
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)

Septembar– oktobar 1977

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)