Select Page

VI zagrebačka izložba jugoslavenske grafike
Osvrt (VI zagrebačkа izložbа jugoslavenske grafike, kabinet grafike JAZU)
Autor: Zvonko Maković
>>> Ordan Petlevski

Umetnost br. 23, str. 173
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Jul – septembar 1970

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)