Select Page

Биенале на македонската архитектура
Групна изложба и трибина

Музеј на современата уметност, Скопје

02.10 – 15.10.1989

 

Каталог (45,9 MB): PDF mk