Select Page

16ти Зимски салон – Нивоа на нашата свест / 16th Winter Salon – Levels in Our Minds

16ти Зимски салон – Нивоа на нашата свест / 16th Winter Salon – Levels in Our Minds
Групна изложба / Group exhibition
Куратор и текст: Хелена Фенцлова / Curator and text: Helena Fenclova
Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Chifte Нamam, Skopje
05.02.2016
(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

10. Зимски салон на ДЛУМ / 10. Winter salon

10. Зимски салон на ДЛУМ / 10. Winter salon
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Март 2004 / March 2004

(more…)

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)