Select Page

Euro Art – Info 20 (Liquor Amnii 1 & 2)

Euro Art – Info 20 (Liquor Amnii 1 & 2)
Презентација / Presentation

Текст: Сузана Милевска, Shella Pepe / Text: Suzana Milevska, Shella Pepe

 

Сорос центар за современи уметности, Скопје / Soros Center for Contemporary Arts, Skopje

17.09.1997

(more…)