Select Page

Screenshot

Screenshot
Самостојна изложба

Дејан Божиновски

Текст: Драгана Спасковска

Уметничка галерија, Куманово
28.12.2017

(more…)

Моменти

Моменти
Самостојна изложба
Слободан Тимчевски
Текст: Драгана Спасковска

Уметничка галерија, Куманово
16 ноември 2017
(more…)

Кумановски ликовни уметници 2009

Кумановски ликовни уметници 2009
Групна изложба
Текст: Драгана Спасковска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2009

(more…)

Слободан Тимчевски / Slobodan Timcevski

Слободан Тимчевски / Slobodan Timcevski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Драгана Спасковска / Text: Dragana Spaskovska

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
2009

(more…)