Select Page

Portreti iz fonda Umjetničkog muzeja Crne Gore
Grupna izložba

Izbor radova: Ljiljana Zeković i Mirjana Dabović Pejović

Tekst: Ljiljana Zeković

Narodni muzej Crne Gore, Atelje Dado

Septembar – oktobar 2013

 

Katalog: PDF sr