Select Page

Naivni 63
Grupna izložba

Kriticari: Mića Bašičević , Božo Bеk, Mirjana Gvozdenović, Radoslav Putar

Galerija primitivne umjetnosti, Zagreb
Maj – Juni 1963

 

 

>>> Vangel Naumovski

Katalog: PDF cro