Select Page

Medzit Bajrami i Redzai Hiseni / Mexhit Bajrami dhe Rexhai Hyseni
Samostalna izložba / Ekspozitë personale

 

 

Radnički Dom „Đuro Salaj“ – Beograd / Shtëpija e punëtorëve „Đuro Salaj“ – Beograd

1969

 

Katalog: PDF sr/sq