Select Page

Makedonski nadrealisti
Kritički osvrt (izložba slika, Galerija Kulturnog centra Beograd, 1976)
Autor: Milosav Lazarević
>>> Vasko Taškovski, Vladimir Veličkovski, Kiril Efremov, Blagoja Nikolovski

Umetnost, br.45/ 46, str. 78
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Januar – april 1976

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)