Select Page

Lettre Internationale 3
Публикација

 

 

Издавач: Институт Отворено општество Македонија, Скопје
Јуни, 1996
.

 

 

Текстови: Ферид Мухиќ, Георги Старделов, Иван Џепароски, Жак Дерида, Никола Милошевиќ, Жак Ле Гоф, Петре М. Андреевски, Арон Гуревич, Марија Чичева-Апексиќ, Адепина Анѓушева, Џемип Бектовиќ, Никос Чаусидис (Осврт кон творештвото на Искра Димитрова), Сузана Милевска, Кристина Николовска, Роберт Дарнтон, Хаким Беј, Ференц Фехер

Репродукции: Јана Куновска, Роберт Пашоски, Томислав Крмов, Лилјана Климова, Нове Франговски, Киро Урдин, Глигор Чемерски, Владимир Георгиевски, Ванчо Јаков, Искра Димитрова, Таки М. Павловски

Редакција: Венко Андоновски, Јадранка Владова, Горан Ивковиќ, Драги Михајловски
Главен и одговорен уредник: Благоја Ристески

Публикација (31 MB):  PDF mk