Select Page

Jugoslovenska umetnost u Narodnooslobodilačkom ratu 1941/1945
Izložba povodom tridesetogodišnjice oslobođenja Jugoslavije i pobede nad fašizmom

Tekstovi: Dušan Petrović, Ognjen Vukelić, Ljiljana Konstantinović, Milan Marović, Muhamed Karamehmedović, Ljubica Damjanovska, Smiljka Mateljan, Jure Mikuž

>>> Angele Ivanovski, Tode Ivanovski, Borko Lazeski, Risto Lozanoski, Nikola Martinoski, Dimce Protuger

Muzej savremene umetnosti, Beograd
1975

 

Katalog: PDF srb-cro