Select Page

IX Зимски салон ДЛУМ (IX Winter Salon)
Групна изложба

Текст: Павле Кузмановски; цитати од: Глигор Чемерски и Златко Теодосиевски

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Февруари 2002

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Ангелков Лазар, Андреевска Нарциса, Андреевски Томе, Антовска Олгица, Арнаудов Симеон, Бајрам Газанфер, Балаќ Тања, Балов Јован, Блажевски Трајче, Божинова Анета, Божиновска Б. Емилија, Бојаров Љупчо, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Бундовски Томе, Василев Васил, Васков Глигор, Гегоски Кирил, Глигорова Суза Илинка, Данаиловска Анка, Ѓорѓиев Горјан, Јажева Ирена, Јаков Ванчо, Јаневски Војко, Јанкулоски Александар Цане, Јанчевски Трајче, Јовановски Александар, Кавкалески Илија, Колев Благоја, Корубин Рубенс, Костовски Зоран, Костојчиноска Узунчева Марјана, Коџоман Милош, Крмов Ристе, Крмов Томислав, Кузмановски Благоја, Кузмановски Павле, Куновски Митко, Лазаревска Марија, Лазароски Виктор, Лафазановски Илија, Манев Коле, Марионцу Симовска Маријана, Масин Мирослав, Мијакоски Ристо, Мијалковиќ Јовица, Милованчев Наташа, Митровска Тонкица, Мицев Станко, Мишев Томе, Мукоски Владо, Настевски Александар, Наумовска Касиопеја, Николовска Марија, Николоски Борис, Ничев Симеон, Ончевска Радмила, Павловска Мариа, Павловски Таки, Пенушлиски Илија, Петров Јован, Петровски Страхил, Поповска Светлана, Радевска Спировска Жанета, Ристески Александар, Саздовска Лидија, Саздовски Сашо, Светиева Марија, Спасовски Чендо Илија, Спировска Мира Мирослава, Стојанов Борче, Таневска Тања, Ташовски Вело, Темкова Ана, Трајковски Новица, Трујкановиќ Микица Мирослава, Урдин Ева, Урошевиќ Предраг, Хаџи-Николова Малашев Гордана, Цветановска М. Марина, Чемерски Глигор, Џартовска Хил Маја, Шентевски Никола, Шулајковски Емил

Каталог: PDF mk