Select Page

Ismet Ramićević
Samostalna izložba

Tekst: Konča Pirkovska

 

Galerija Doma mladih, Sarajevo

Galerija Doma mladih, Mostar

Oktobar – novembar 1990

 

Katalog: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)