Select Page

Globalwood
Самостојна изложба / Solo exhibition
Нада Прља / Nada Prlja

НУ Национална галерија на Македонија – „Мала станица“, Скопје / National gallery of Macedonia – “Mala Stanica”, Skopje
Отворање: 13 февруари 2007 / Opening: February 13, 2007

 

Текст: Ана Франговска, Софи Хоуп / Text: Ana Frangovska, Sophie Hope
Интервју со Микеле Робеки / Interview with Michele Robecchi

Publication: PDF en
Каталог / Catalog: PDF mk/en
Покана / Invitation: JPG mk/en