Select Page

Comics Stories in the Balkans
Group exhibition

Texts: Evangelos Venizelos, Apostolos Papayinnopoulos, Yiorgos Katsangelos, Tasos Apostolides, Kostas Aronis

 

Cinema Museum, Thessaloniki

2002

 

>>> Marjan Kamilovski, Igor Tosevski

Catalogue: PDF el/eng