Select Page

Četvrta decenija, 1930-1940: Ekspresionizam boje – Poetski realizam
Grupna izložba i publikacija

Koncepcija i postavka izložbe: Miodrag B. Protić
Organizacija: Draga Panić, Jerko Denegri

Muzej savremene umetnosti, Beograd

Jun-jul 1971

 

>>> Lazar Licenoski

Tekstovi: Miodrag B. Protić, Jerko Denegri, Aleksa Čelebonović, Igor Zidić, Špelca Čopič

Saradnici: Marija Pušić, Dragoslav Đorđević, Ljiljana Stojanović, Ljiljana Simić, Kosta Bogdanović, Štefka Cobelj
Biobibliografije: Radmila Panić-Matić
Hronologija izložbi i literatura: Ljiljana Simić

Izdavač: Muzej savremene umetnosti, Beograd
Edicija: Jugoslovenska umetnost XX veka

PDF srb-cro/fr (63 MB)

 

>>> Линк до написот во Борба