Select Page

Изложба Николе Мартиноског у Скопљу

Изложба Николе Мартиноског у Скопљу

Осврт

Аутор: Н. Аџем

Луч – Месечни часопис за културна, економска и социјална питања, Скопље, год. II, број 1-2

Јануар – фебруар 1938

(more…)

Изложба слика Ж. Влајинића у Скопљу

Изложба слика Ж. Влајинића у Скопљу
Осврт

Аутор: М. Шојлевић

 

Луч – Месечни часопис за културна, економска и социјална питања, Скопље, год. I, број 2-3

Јули – август 1937

(more…)