Select Page

Изложба слика Ж. Влајинића у Скопљу
Осврт

Аутор: М. Шојлевић

 

Луч – Месечни часопис за културна, економска и социјална питања, Скопље, год. I, број 2-3

Јули – август 1937

 

PDF srb