Select Page

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017

ПАТЕМ 2017 / ByTheWay 2017
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication
Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / Authors of the project: Vesna Dunimagloska, Gjorgi Krsteski and Stanko Pavleski

Галерија ФЛУ, Скопје / FLU Gallery, Skopje
21-27.12.2018
(more…)

ДРИМON Festival: Групна изложба

ДРИМON Festival: Групна изложба
Групна изложба

Учесници: Зорица Зафировска, Ана Ивановска, Владимир Лукаш, Нита Чаволи, Маја Кировска, Викторија Попоска, Христина Зафировска, Бранкица Јордановска, Амир Карахасан, Наташа Неделкова, Санда Миева, Сања Симовска, Иван Шапков, Ертунч Сали, Вања Штркова

НУ „Браќа Миладиновци“, Струга / Летна сцена

Отворање: 27 јули 2016, 21:30 ч.

(more…)

Water Lilies

Water Lilies
Видео перформанс / Video performance (Во рамки на Фестивал за процесирање култура ДРИМON 3, во организација на ИНКА (Иницијатива за независен културен активизам)
Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга (Летна сцена)
26 јули 2015, 21: 00

Шутофонија – Jam Session @ DrimON

Шутофонија – Jam Session @ DrimON
Концерт и изложба на дела од отпад реализирани на работилницата за ready made, во рамки на фестивалот ДримОN

 

 

Ц.К. „Браќа Миладиновци“ Летна Сцена, Струга

26 јули 2015

(more…)

Светиот баланс

Светиот баланс
самостојна изложба
Алма Идризи

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга / Летна сцена
25 јули 2015, 21:00 ч.
Во рамки на Фестивал за процесирање култура ДРИМON 3 (2015),
во организација на ИНКА
(Иницијатива за независен културен активизам)

Без наслов (Macedonian POP-Art)

Без наслов (Macedonian POP-Art)
Изложба (во рамки на Фестивалот за процесирање култура ДРИМON 3, во организација на ИНКА – Иницијатива за независен културен активизам)

Дарко Алексовски и Дарко Петрушев

 

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, Летна сцена
25 јули 2015

(more…)

Конфликтни слики во јавниот простор: Интерпретации на(спроти) провокации

Конфликтни слики во јавниот простор: Интерпретации на(спроти) провокации
Предавање

Владимир Јанчевски

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга
Во рамки на Фестивалот ДРИМОN 3 (2015); Организација: ИНКА (Иницијатива за независен културен активизам)
25 јули 2015, сабота, 19:30 ч.

(more…)

Работилница за Readymade

Работилница за Readymade
Во рамки на фестивалот ДримОN

Ментори: Сандра Јовановскa, Маја Стојковска, Сања Симоска, Иван Трајчев, Марко Јанев, Филип Велкоски

 

Ц.К. „Браќа Миладиновци“ Летна Сцена, Струга

22-24 јули 2015

(more…)

АНП 6 / ПатемАрт 1

АНП 6 / ПатемАрт 1
Колонија – колективен проект
Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески, Љубомир Милошески, Марија Џунова

с. Глобочица, Струга
Септември 2013
(more…)