Select Page

Water Lilies
Видео перформанс / Video performance (Во рамки на Фестивал за процесирање култура ДРИМON 3, во организација на ИНКА (Иницијатива за независен културен активизам)
Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга (Летна сцена)
26 јули 2015, 21: 00