Select Page

Скриени шепоти / Pëshpëritjet e fshehura

Скриени шепоти / Pëshpëritjet e fshehura
Самостојна изложба / Еkspozitë personale
Мухамедали Алили – Дали / Muhamedali Alili – Dali

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово / Qendra për Kulturë “Trajko Prokopiev”, Kumanovë
1 ноември 2018

(more…)

Трајан Трајковски

Трајан Трајковски
Самостојна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
6 септември 2018

(more…)

Морски импресии

Морски импресии
Самостојна изложба
Рајко Р. Каришиќ
Текст: Душан Миловановиќ
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
28 јуни 2018

(more…)

Pena ime / Моето перо / My pen

Pena ime / Моето перо / My pen
Ekspozita kolektive / Групна изложба / Group exhibition

Galeri arti, Kumanovë / Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo

20.06.2018

(more…)

Самоуки 2018

Самоуки 2018
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
14 јуни 2018

(more…)

Жените и фотографијата 2018

Жените и фотографијата 2018
Групна изложба

Организација: Фото клуб „Куманово“

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
08.03.2018

(more…)

Screenshot

Screenshot
Самостојна изложба

Дејан Божиновски

Текст: Драгана Спасковска

Уметничка галерија, Куманово
28.12.2017

(more…)

Моменти

Моменти
Самостојна изложба
Слободан Тимчевски
Текст: Драгана Спасковска

Уметничка галерија, Куманово
16 ноември 2017
(more…)