Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Cherubic Wings

Cherubic Wings
Within the Grizedale Forest Sculpture Project

Gligor Stefanov

 

 

Grizedale Forest Sculpture Park

08.06 – 25.08.1990

(more…)

Grizedale Forest Sculpture Project

Grizedale Forest Sculpture Project
Скулпторски проект

>> Петре Николоски, Глигор Стефанов

Грајздејл

08.06 – 25.08.1990

(more…)

Living space XXXI.1.90

Living space XXXI.1.90

Within the Grizedale Forest Sculpture Project

Petre Nikoloski

 

Grizedale Forest Sculpture Park

08.06 – 25.08.1990

(more…)