Select Page

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2006 – 2007

(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Реконструкција на секојдневните пораки

Реконструкција на секојдневните пораки

Осврт кон изложбата „Преписка“ на Гордана Вренцоска во КЦ Точка Скопје и Уметничка галерија Куманово, декември 2003 – јануари 2004

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

20.02.2004

(more…)

Колажот расте

Колажот расте
Осврт кон изложбата „Чудна шума – втор дел“ на Емилија Божиновска, КЦ Точка Скопје, 2003

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

26.11.2003

 

(more…)

Приказни и сон

Приказни и сон

Осврт кон самостојната изложба на Богоја Анѓелковски, Музеј на град Скопје, октомври 2003

Автор: Ана Франговска

Објавен во Студентски збор, Скопје

12.11.2003

(more…)

Наметнување преку политичка провокација

Наметнување преку политичка провокација
Осврт кон изложбата „Изгубени души“на Јасминка Новковска во МСУ Скопје, септември 2003

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје
29.10.2003

 

(more…)

Квантитет за квалитет

Квантитет за квалитет

Осврт кон проектот “Dots Per Individua”

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

15.10.2003

 

(more…)