Select Page

Ристе Пуцоски / Riste Pucoski

Ристе Пуцоски / Riste Pucoski
Самостојна изложба (Бит Фест 2010) / Solo exhibition (Bit Fest 2010)

Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

Галерија Магаза, Битола /  Magaza Gallery, Bitola

10.07.2010

(more…)

0907956410016

0907956410016
Самостојна изложба (Бит Фест, 2009) / Solo exhibition (Bit Fest, 2009)

 

Драган Најденовски / Dragan Najdenovski
Текст: Панде Манојлов / Text: Pande Manojlov

Битола /  Bitola
2010

(more…)

Љубомир Белогаски

Љубомир Белогаски
Самостојна изложба (во рамки на фестивалот Бит Фест 2009, Битола)

Текст: Дора Андова Фотева

Магаза, Битола
5 август 2009

(more…)

Мотиви од Битола

Мотиви од Битола

Самостојна изложба (во рамки на фестивалот Бит Фест 2009, Битола)

Александар Макаријовски

 

Салон на ДЛУБ, Битола

29 јули 2009

(more…)

Предели – мал формат

Предели – мал формат
Самостојна изложба (во рамки на фестивалот Бит Фест 2006)

Драган Најденовски
Текст: Владимир Ѓорески

Ликовен салон на ДЛУБ, Битола
Јули 2006

 

(more…)