Select Page

Ex parte hominis

Ex parte hominis
Самостојна изложба / Solo exhibition

Дона Урдинов / Donna Urdinov

Concept 37, Скопје / Concept 37, Skopje
17.11.2017

(more…)

Colors of Bra511

Colors of Bra511
изложба на фотографии
Маја Јаневска

Концепт 37 / Conc3p7
Отворање: 27 Април 2017, 20 ч.
Opening: 27 April 2017, 20h

 

 

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија
Проекции, предавања и дискусии

Организација: Коалиција СЗПМЗ

 

Скопје (Кино Култура, Кино Фросина, Концепт 37)

21-23 октомври 2016

(more…)

Вечно повторување

Вечно повторување
Самостојна изложба

Оливер Маринкоски

Концепт 37, Скопје

Отворање: 17 април 2015, 20:00 ч.